Predavanja 2013

Predavanja koja su bila održana:

17. april 2013 – „Peptidni bioregulatori“. predavač: dr. Lazar Lakić
20. mart 2013 – „Peptidni bioregulatori“. predavač: dr. Lazar Lakić