O nama

Udruženje građana „Vita Optima“ je osnovana kao neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija. Registracija je obavljena u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu vlade Srbije.

Sedište udruženja je u Vršcu, a ono ostvaruje delatnost na celoj teritoriji Srbije.

Udruženje građana „Vita Optima“ predstavlja i zastupa u pravnom prometu njegov predsednik. Na osnivačkoj skupštini, u prvom četvoro-godišnjem mandatu za funkciju predsednika izabran je LORIJAN POPI, diplomirani pravnik iz Vršca.
Rad našeg udruženja je javan.
Upravni odbor i predsednik se staraju o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima organizacije, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Broj dinarskog računa Udruženja građana „Vita Optima“,
kod Piraeus banke: 125000000174201332
Matični broj: 08865396
P.I.B. 104721612
Šifra delatnosti: 91330