Predavanja 2009

Predavanja koja su bila održana:

07 oktobar 2009 – Prevencija od nejonizujućeg zračenja u stanu (geopatogeno i energetsko), predavači: Dušan Janjić, dipl. inž. el. i Nikola Hrkalović maš. ing,

25 jun 2009 – Moć imaginacije (unutrašnja putovanja sa životinjama moći), predavač: Ljiljana Vukotić

5 jun 2009 – Organizam kao sistem, predavač: Dr Ranko Đurović

13 maj 2009 – Načini očuvanja prirodnih svojstava hrane, predavač: menadžer Jovica Vučinić

22 april 2009 – Vegeterijanska ishrana, predavač: Inženjer Ljiljana Budimčić

10 mart 2009 – Bioprotektor, predavač: Shital Puri – Profesor

24 februar 2009 – Internet i rešavanje esencijalnih životnih problema,
Predavači
Miloš Cvetanović Cvele
– Privatni preduzetnik, motivator, kvalifikovani manager za lični razvoj.
Ljiljana Deljanin Seka
– Dipl. pravnik, stručnjak za Internet komunikaciju, prezentator, savetnik za međuljudske odnose i gradnju strukture u mrežnom marketingu.
Zdenka Stepanoski
Dipl. ekonomista, 16 godina iskustva i uspešnog rada u mrežnom marketingu, savetnik za poslovanja od kuće sa i bez kompjutera i interneta.
Željko Tomić Prle
– Web design, stručnjak za Hosting i Domain, savetnik za izradu grafičkog dizajna web sajtova i br
endiranje proizvoda.